ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนักวิชการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้บริการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร สาธิตวิธีการควบแน่นกิ่งหม่อน และให้ผู้รับบริการทดลองฝึกปฏิบัติจริง จำนวน 250 กิ่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาภายใต้โครงการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรฯ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ วัดบางคราม ตําบลปากฉลุย อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบริการประชาชนเป็นจำนวนมาก

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.