ลดความเสี่ยงจากสารเคมี ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM


นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง 
ตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตพืชผักของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บ้านเสวียด

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้ดำเนินการตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตพืชผักของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บ้านเสวียด ผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีตกค้างในพืชผักดังกล่าว และได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร พร้อมทั้งแนะนำวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และเน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้วางแผนการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ณ ม.2 และ ม.4 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.