ถ่ายทอดความรู้ เน้นบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด


นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มชาวสวนยาง กยท.บ้านบางคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้กับสมาชิกกลุ่มชาวสวนยาง กยท.บ้านบางคราม ได้รับเกียรติจากพัฒนาการอำเภอและหัวหน้าหน่วยฝ่ายสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง (ธกส.) ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก 5 ก.และธรรมมาภิบาลในการดำเนินการกลุ่มฯ และการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มชาวสวนยาง กยท.บ้านบางคราม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.