รวมคน รวมพื้นที่ รวมสินค้า พัฒนาสู่เกษตรแปลงใหญ่


เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลแปลงสมาชิก ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมบรรยายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย จำนวน 117 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.