ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อผลิตและจำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัย


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดแนวทางและช่องทางในการผลิต จำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัย 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน (สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี) นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดแนวทางและช่องทางในการผลิต จำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทประชารัฐสุราษฎร์ธานี และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอวิภาวดี และอำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีช่องทางในการผลิต จำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัยให้กับตลาดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพงัน โดยเฉพาะโรงแรม CAPEFAHN HOTEL อำเภอเกาะสมุย ที่มีความประสงค์ที่จะเปิดเมนูอาหารผักพื้นบ้านปลอดภัยของโรงแรม แต่ยังขาดวัตถุดิบ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จึงได้ร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อทำข้อตกลงในการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิต และจะได้วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของตลาดในลำดับต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.