มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด


ดำเนินการจัดการถ่ายทอดโดยความรู้ครูข และทดสอบแก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ครูข และทดสอบแก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3โดย ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมทดสอบและสอบผ่านทั้งหมด 95 ราย ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.