มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด


จัดการถ่ายทอดความรู้และทดสอบแก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.ชิตชนก มาลาวิสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการถ่ายทอดความรู้และทดสอบแก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมทดสอบและสอบผ่านทั้งหมด 53 ราย ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.