ขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร

นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ร่วมพบปะสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเสวียดและวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรโดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาความต้องการในพื้นที่และให้เป็นไปตามนโยบายรัฐตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงบ้านเสวียดและวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสวนป่า หมู่ที่ 4 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.