มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พอปะเกษตรกรที่เข้าสอบตามมาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด
(พาราควอต ไก ลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

วันที่ 19,21 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดการทดสอบความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไก ลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมทดสอบและสอบผ่านทั้งหมด 55 ราย ดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.