ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2562


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสุรินทร์ ธรรมบำรุง ประธานแปลงใหญ่ฯตำบลท่าเคยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม มีเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทรและ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ร่วมกันเสนอความเห็น แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในอำเภอท่าฉาง และสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.