ประชุมหมู่บ้าน


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้าน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) และประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2562แก่เกษตรกร หมู่ที่1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.