สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์


ร่วมดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ได้แก่เป็ดเทศและอาหาร ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.