วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม”วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562″

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม”วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562″ โดยภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการแข่งขันตำส้มตำลีลาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day ) ที่ผ่านมา โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.