งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562


นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
ชี้แจงการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศพก. และร่วมชี้แจงการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562 ซึ่งจะจัดงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.