มาตราการจำกัดการใช้สารเคมี 3สาร

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พบปะพูดคุยและแนะนำการใช้สารเคมี 3 สาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ช่วงบ่ายนายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดสอบและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราการจำกัดการใช้สารเคมี 3สาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยได้มีการเปิดให้ดูวีดิทัศน์ก่อนสอบเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงให้เกษตรกรเข้าระบบการสอบแบบออนไลน์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบและผ่านการทดสอบ จำนวน 9 ราย

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.