ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

สมาชิกแปลงใหญ่ ต.ท่าเคย ร่วมผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และโดโลไมท์ สาธิตแก่สมาชิกภายในกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลท่าเคย เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “ปาล์มน้ำมัน” ปี 2562 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.