ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร

นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าฉาง ทีมผู้นำท้องที่ตำบลคลองไทร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองไทร โดยมีนายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พาเข้าเยี่ยมชมและนำเสนอกิจกรรมของกลุ่มฯ ณ แปลงเรียนรู้พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.