แนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นร่วมกับ นายชัยสิทธิ์ อินทฉิม กำนันตำบลเสวียด สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ใช้หลักในการป้องกันกำจัดหนอนแบบผสมผสาน เช่น การทำกับดักกาวเหนียว กับดักไฟ การใช้กากน้ำตาลเพื่อล่อตัวเต็มวัย และการใช้ลูกเหม็นเพื่อไล่แมลง โดยการสร้างการรับรู้ครั้งนี้โดยมีประธาน ศจช.เครือข่ายตำบลปากฉลุย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด อสม.ต.เสวียด และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุม รพสต.ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.