สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด

นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการเเทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีพีระพงศ์ พิงคารักษ์ และนางสุรัตน์วดี ชูโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพื้นที่หมู่ที่ 3 และ 9 ตำบลคลองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเสวียด และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง โดยพบว่ามีการระบาดของหนอนกระทู้ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวาน รวมทั้งหมด 10 ไร่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดการใช้สารเคมีตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรจังหวัด และให้หมั่นสำรวจแปลงหรือทำลายแหล่งแพร่ระบาดของหนอน

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.