ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562


จัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีที่ 2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีที่ 2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 แก่เกษตรกรจำนวน 25 ราย โดยมีนายนิรันดร์ เจริญยิ่ง ปราชญ์เกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การขยายพันธุ์พืช และศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.