Monthly Archives: พฤศจิกายน 2022

ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง รูปแบบวงตาข่าย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง รูปแบบวงตาข่าย

ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนเงิน แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนเงิน แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำยางสดชีวภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นาย กวี ดำพลับ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำยางสดชีวภาพ

เกษตรท่าฉาง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามตรวจเช็คเอกสารประเมินมาตรฐาน RSPO

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามตรวจเช็คเอกสารประเมินมาตรฐาน RSPO

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลั … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง

ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการธนาคารต้นยางเหียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการธนาคารต้นยางเหียง

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

แจ้งเตือนการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา

หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการนำกล … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช | ปิดความเห็น บน แจ้งเตือนการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา