Daily Archives: 2022-08-08

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลั … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน