Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นภาคใต้

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการขยะ ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการขยะ ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.ท่าฉาง) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.ท่าฉาง) ครั้งที่ 3/2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุกิจ มีพริ้ง น … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.