Monthly Archives: มิถุนายน 2022

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ตรวจประเมินภายในแปลงปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจประเมินภายในแปลงปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย

ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เก … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน