Daily Archives: 2021-10-23

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นัก … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง