Monthly Archives: สิงหาคม 2021

ร่วมโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19”

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19”

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาวมลฤดี สวัสด … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านต้านภัยโควิด-19

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำน … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรพื้นบ้านต้านภัยโควิด-19

ติดตามการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ และสารสกัดสะเดา

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ และสารสกัดสะเดา

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจรับรถแทรกเตอร์คูโบต้า 60 แรงม้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจรับรถแทรกเตอร์คูโบต้า 60 แรงม้า

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด

ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมะพร้าว