Daily Archives: 2021-07-23

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการแปลงใหญ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง