Monthly Archives: กรกฎาคม 2021

ติดตามการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นั … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการแปลงใหญ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันเปิดซองประมูลการสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน

ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดสระของเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคยผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน