Daily Archives: 2021-06-16

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน