Daily Archives: 2021-06-09

จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน