Monthly Archives: มิถุนายน 2021

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 2)

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาการผิดปกติของต้นปาล์มน้ำมัน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 2)

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer