Daily Archives: 2021-05-13

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ