Daily Archives: 2021-05-04

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส