Monthly Archives: พฤษภาคม 2021

ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรเเบบแปลงใหญ่

ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รับมอบกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ร่วมประชุมชี้เเจงแผนการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมชี้เเจงแผนการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ทำกิจกรรม 5ส