Monthly Archives: มีนาคม 2021

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 23-26 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลว … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสุนิภา คีรีนารถ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีรับและส่งมอบสารอัลตร้ากรีน แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดน้ำ

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10 … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลว … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

ร่วมเวทีเสวนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเวทีเสวนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง