Daily Archives: 2021-02-16

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564