Daily Archives: 2020-12-08

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย)

วันที่ 6 ธันวาคม​ 2563 นางสาววราพร​ หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย)

รายงานตัวจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รายงานตัวจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่