Monthly Archives: ธันวาคม 2020

ติดตามผลการดำเนินงานของแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายวุฒิศักดิ์ เพช … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการดำเนินงานของแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านคชาธาร

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านคชาธาร

มอบถุงยังชีพ ด้วยความห่วยใยจากรัฐบาล

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบถุงยังชีพ ด้วยความห่วยใยจากรัฐบาล

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2563

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย)

วันที่ 6 ธันวาคม​ 2563 นางสาววราพร​ หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย)

รายงานตัวจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รายงานตัวจ้างงานระดับตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่