Daily Archives: 2020-09-29

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง