Daily Archives: 2020-08-31

ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.30 น. นางส … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่