Daily Archives: 2020-07-23

ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19”