Monthly Archives: มิถุนายน 2020

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

ติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นาย … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563 นางสาว … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team)

จัดเวทีชี้แจงรายละเอียด และวิเคราะห์ความต้องการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และ ศูนย์ ศพก. อำเภอท่าฉาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีชี้แจงรายละเอียด และวิเคราะห์ความต้องการ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และ ศูนย์ ศพก. อำเภอท่าฉาง

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer