Monthly Archives: พฤษภาคม 2020

ปลูกจริง ทำจริง เป็นตัวอย่างร่วมขับเคลื่อนปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ปลูกจริง ทำจริง เป็นตัวอย่างร่วมขับเคลื่อนปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ร่วมเปิดปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเปิดปฎิบัติการ QUICK WIN 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ตรวจสอบเหตุเพลิงไหมสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบเหตุเพลิงไหมสวนปาล์มน้ำมัน

ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายถาวร ศรีประจันท … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ใส่ใจให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์