Daily Archives: 2020-04-15

ติดตามการดำเนินงานทะเบียนเกษตรกรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายธาร นวลนึก เกษต … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานทะเบียนเกษตรกรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์