Daily Archives: 2020-01-09

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมและการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมและการบริหารจัดการที่ดี

ลดความเสี่ยงจากสารเคมี ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวุฒิศักดิ์ เพชรม … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลดความเสี่ยงจากสารเคมี ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM

พัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

ถ่ายทอดความรู้ เน้นบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ถ่ายทอดความรู้ เน้นบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด