Daily Archives: 2020-01-07

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ต … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนัก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี การเกษตรที่ดีต้องมีเครือข่าย

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาหมู่ที่ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี การเกษตรที่ดีต้องมีเครือข่าย

พัฒนาอาชีพการเกษตรให้มั่นคง ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาอาชีพการเกษตรให้มั่นคง ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่