Daily Archives: 2019-12-26

รวมคน รวมพื้นที่ รวมสินค้า พัฒนาสู่เกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รวมคน รวมพื้นที่ รวมสินค้า พัฒนาสู่เกษตรแปลงใหญ่

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อผลิตและจำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัย

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหน่วยปฏิบัต … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อผลิตและจำหน่ายผักพื้นบ้านและผักปลอดภัย

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายถาวร … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน