Monthly Archives: สิงหาคม 2019

ขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร

มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 19,21 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด

มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 14,16 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด

ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมหมู่บ้าน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมหมู่บ้าน

สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ เ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562