Daily Archives: 2019-07-12

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562