Daily Archives: 2019-06-06

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2

พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายธาร นวลนึก เกษ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( T&V System)

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายธเรศ ไข่มุกข์ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( T&V System)